O podjetju

Smo družinsko podjetje z več kot 45-letno tradicijo, katerega je ustanovil g. Štefan Lindenbaum že davnega leta 1972 v Mežici.

Razvili smo se iz majhne rokodelske delavnice na stari lokaciji, nakar smo leta 1992 kupili zemljišče v obrtni coni Mežica. Tam smo zgradili nove poslovne prostore in se vanje preselili leta 1994. Lokacija se je izkazala za dobro iz več različnih vidikov: logističnega (bližina Avstrije), razvojnega (možnost nadaljnje razširitve) in poslovnega (telekomunikacijske in komunalne storitve, optične povezave, plinovod). Te prostore smo vse do danes počasi dograjevali, kakor so kazale trenutne razmere in potrebe trga. V vseh teh letih smo z lastnim razvojem in znanjem prerasli v podjetje s cca. 50 zaposlenimi. Naše podjetje se razprostira na 6.500 m2 površine, na kateri je 4.000 m2 pokritih in sodobno opremljenih delovnih površin.

Podjetje je ves čas intenzivno vlagalo tudi v tehnološko opremo ter se dopolnjevalo; vse od enostavnih in rabljenih strojev do vedno bolj zapletenih, zmogljivejših in novih obdelovalnih strojev ter opreme.

Trenutno razpolagamo s 15-imi CNC obdelovalnimi stroji vrhunskega japonskega proizvajalca MAZAK, kar nam zagotavlja visoko produktivnost in konkurenčnost naših izdelkov na vse bolj zahtevnem evropskem trgu.

Naši sodelavci skrbijo za zadovoljstvo kupcev tudi po opravljeni storitvi, morebitne težave pa hitro in strokovno odpravimo v najkrajšem možnem času. Po poti uspeha bomo stopali še naprej, saj nameravamo podjetje popeljati v krog velikih gospodarskih družb in se še bolj uveljaviti onkraj državnih okvirov.

Podjetje je že danes zelo dobro poznano tudi v tujini, saj posluje predvsem s kupci iz Nemčije in Avstrije. Naš dolgoročni cilj temelji na prilagodljivosti, kakovosti, vztrajnosti in nenehnem izobraževanju kadrov ter posodabljanju strojne in programske opreme.

Certifikati

Pomembnejši mejniki podjetja

1972
Začetek opravljanja popoldanske obrti v lastni garaži.
1994
Pridobitev obrtnega dovoljenja za Ferolin s.p. in vpis v poslovni register.
1996/97
Selitev obrti v novozgrajene poslovne prostore obrtne cone Mežica.
2002/03
Dograditev proizvodne hale za strojno obdelavo, širitev prodajnega programa.
2006/07 Dograditev hale za potrebe ključavničarstva in tehničnega sektorja. Intenziven razvoj strojno-tehnološkega programa in investicije v tehnološko opremo.
2012
Dograditev in razširitev hale za strojno obdelavo ter izgradnja skladišča.
2015

Novi MAZAK VARIAXIS-i700 (5-osni obdelovalni center).

Novi CNC koordinatni merilni stroj “DEA GLOBAL PERFORMANCE”.

2016

Odkup kpl. zemljišča in poslovnih prostorov sosednjega podjetja (OPR.) – za namene širitve lastne proizvodnje.

Preoblikovanje bivše skladiščne hale v prozvodnjo halo z vso potrebno notranjo opremo in infrastrukturo.

2017

Odkup kpl. zemljišča in poslovnih prostorov še drugega sosednjega podjetja (KOV.) – za namene širitve lastne proizvodnje.

Posodobitev merilnice in kpl. varilske opreme.

2018

Novi CNC horizontalni rezkalni center DOOSAN NHM-6300.

Nova tračna žaga DOALL 560.

2019

Novi CNC horizontalni rezkalni center MAZAK HCN-8800 II.

Nova CNC stružnica MAZAK QT-350MY 1250U.
Klasična stružnica LITOSTROJ POTISJE PA 45/2000.

Brusilna stroja za zunanje in notranje okroglo brušenje KIKINDA D15U-1100 in D15U-600.

Odkup kpl. zemljišča in poslovnih prostorov sosednjega podjetja (UR-NA) v velikosti 1.300 m2 za namen širitve naše proizvodnje.

2020 Novi MAZAK VARIAXIS-i800 (5-osni obdelovalni center).

Vizitka podjetja

Dolgi naziv:
Ferolin – strojništvo, trgovina, poslovne storitve Štefan Lindenbaum s.p.
Naziv:
Ferolin, Štefan Lindenbaum s.p.
Naslov:
Ob Meži 12c
SI 2392 Mežica
Slovenija
E-mail:
info@ferolin.com
Tel.:
+ 386 (0)2 82 77 450
Fax:
+ 386 (0)2 82 77 451
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
Številka vložka:
1/09158/00
Šifra dejavnosti:
25.620
TRR:

LON, d.d. Kranj: IBAN: SI56 6000 0000 0454 807
BIC: HLONSI22

NLB d.d.: IBAN: SI56 0245 2001 0826 788
BIC: LJBASI2X

Davčna št.:
SI38835398
Matična št.:
5351397